T: 024 - 675 13 50     E:info@kcenc.nl     Postbus 572 6500 AN Nijmegen

Hoe werkt het

Er zijn géén standaard (budget)coachingstrajecten. Ieder mens en iedere situatie is namelijk uniek, toch volstaan vaak 3 à 4 gesprekken. Bij uitzondering zijn er soms meerdere gesprekken noodzakelijk.

Een coachingstraject verloopt globaal als volgt:

Budgettraject

 • De inventarisatie

  Tijdens de telefonische intake bespreken we kort je huidige financiële situatie. Welke problemen zijn er, hoe zijn deze ontstaan en wat verwacht je van ons. Als je besluit samen met ons verder te gaan dan maken we een eerste afspraak bij je thuis.
 • Papierwerk op orde brengen

  Voor onze eerste afspraak thuis zoek je alle benodigde stukken op die we tijdens dit eerste gesprek samen zullen bespreken. Met behulp van adviezen van ons ga jij die stukken ordenen. Doordat daarna alles op orde is kun je voortaan alle informatie snel terug vinden.
 • Budgetoverzicht opstellen

  Hierbij zet je alle inkomsten en uitgaven op een rij waarna we vervolgens een maand- en een jaaroverzicht kunnen maken.
 • Plan van aanpak

  Hierna stel je een plan op voor de toekomst en wij samen kijken hierbij tevens of je nog recht hebt op eventuele heffingskortingen, toeslagen en/of  voorzieningen. Ook helpen wij je bij het aanschrijven van eventuele schuldeisers.
 • De uitvoering

  Dan komt de start van het lastigste deel. Je start met het uitvoeren van je opgestelde plan welke vooral is gebaseerd op je eigen keuzes. Je zal met dit nieuwe budget moeten leren omgaan. Juist in deze fase laten we je niet in de steek en zullen je dus blijven begeleiden, totdat het nieuwe patroon een gewoonte is geworden.
 • Evaluatie en Nazorg

  Als dat nieuwe patroon je eigen is evalueren we samen het traject. Je staat ook weer geheel op eigen benen. Als je in de toekomst nog hulp nodig mocht hebben dan kun je wederom een beroep op ons doen.

Misschien valt het je op dat we je vooral veel zelf laten doen. Deze werkwijze heeft 2 grote voordelen:

 1. Doordat je veel zelf doet kunnen onze kosten voor jou laag blijven.
 2. En omdat je het zelf doet kunnen wij met een gerust hart afscheid van elkaar nemen. Mochten er namelijk wijzigingen voordoen in je financiële situatie dan zal je over het algemeen zelf hierop een passend antwoord kunnen geven.

Reactie van een klant:

"Dank voor je bericht.

Met ons gaat het goed. We hebben wat de financiën betreft soms nog de neiging om in oude patronen terug te vallen maar we hebben mede door jouw coaching een beter inzicht gekregen in hoe we de geldzaken beter kunnen hanteren. Bepaalde blinde vlekken zijn verdwenen en ons algehele financiële bewustzijn heeft zich ontwikkeld. De dingen overkomen ons niet meer zoals dat vroeger wel gebeurde."